Kompletné kŕmne zmesi pre chovné ošípané PDF Tlačiť E-mail

PRASATA

KOMPLETNÍ KRMNÉ SMĚSI PRO CHOVNÁ PRASATA


BŘEZÍ PRASANICE

KOJÍCÍ

PRASNICE

CHOVNÍ

KANCI


KPB STANDARD

KPB PLUS

KPB SUPER

KPK STANDARD

KPK

PLUS

KA PLUS

NL (g)

140

140

140

164

164

156

Lyz (g)

7,0

7,0

7,0

9,0

9,0

8,4

Met (g)

2,1

2,1

2,1

2,6

2,6

2,7

S.Am (g)

4,6

4,6

4,6

5,6

5,6

5,6

Thr (g)

4,4

4,4

4,4

6,0

6,0

5,7

Try (g)

1,7

1,6

1,6

2,0

2,0

1,9

Vlák. (g)

70

70

71

55

55

52

ME (MJ)

11,4

11,5

11,7

12,6

12,6

12,7

Ca (g)

8,3

8,3

8,3

8,7

8,7

8,1

P (g)

7,6

7,6

7,3

6,5

6,5

7,0

P využ. (g)

3,1

3,1

3,1

3,0

3,0

3,6

Na (g)

1,9

1,9

1,9

2,0

2,0

2,0

Fe (mg)

90

90

90

90

90

90

Cu (mg)

15

15

15

15

15

15

Zn (mg)

100

100

100

100

100

100

Vit.A (m.j.)

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

Vit.D3 (m.j.)

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Vit.E (mg)

65

65

65

65

65

95

VIT.B2 (mg)

7

7

7

7

7

7

ENZYM:

Varianty KS KPK STANDARD a KPK PLUS

3-fytáza (EC 3.1.3.8.) 500 FTU

ZCHUTŇOVADLO: Všechny varianty krmných směsí

OCHRANNÁ LHůTA: 0 dnů

KRMNÝ NÁVOD:

KPB standard, KPB plus, KPB super:

Krmné směsi jsou určeny pro výživu jalových a březích prasnic. Zkrmujeme je od 5. až 7. dne po odstavu selat přes období březosti do 5. až 7. dne před plánovaným oprasením. Je nutné zabezpečit dostatečné množství čisté pitné vody!

Krmný návod :

Určena pro krmení prasnic v období březosti dle kondice

Dny Druh Dávkování kondice

cyklu směsi kg 5 4 3 2 1

-5 KPK 3,0 3,2 3,4 ad - libitum

-1 KPK 3,0 3,2 3,4 ad - libitum

zapuštění KPB 1,8-2,2

do 13 KPB 1,8-2,2

14-84 KPB 2,2 2,2 2,4 2,7 3,0

85-110 KPB 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

111 KPK 2,5

112 KPK 2,0

113 KPK 1,5

114 KPK 1,0

oprašení pitná voda 0

KPK standard, KPK plus:

Krmné směsi jsou určeny pro výživu kojících prasnic. Zajišťují dostatečnou produkci mléka a jeho optimální složení. Zkrmujeme ji 5 - 7 dní před plánovaným prasením v dávce 2,4 až 2,6 kg . Dávku postupně zvyšujeme od 3. do 8. dne po porodu až dosáhneme dávky limitované počtem selat. Na konci dávku snižujeme tak, aby v den odstavu prasnice dostala pouze vodu. Po odstavu směs krmíme do 5. - 7. dne po odstavu v dávce 2,8 - 3,2 kg. Poté přejdeme na směs KPB. U četných vrhů (10 selat) je nutné prasnici krmit min.3 x denně !!!

Krmný návod :

Dny po Krm.směs 8 selat 9 selat 10 selat 11 selat

oprašení kg krmné směsi

1 KPK 1,4 1,4 1,4 1,4

2 KPK 2,2 2,2 2,2 2,2

3 KPK 2,8 2,8 2,8 2,8

4 KPK 3,3 3,5 3,7 3,9

5 KPK 5,0 5,3 5,6 5,9

6 KPK 5,4 5,8 6,2 6,6

7-25 KPK 5,8 6,2 ad libitum ad libitum

26 KPK 5,5 5,5 5,5 5,5

27 KPK 3,0 3,0 3,0 3,0

odstav KPK 0 0 0 0

KA plus:

Při použití krmné směsi KA krmíme kance 2x denně a celodenní dávka je 2,7-3,3 kg podle věku kance, stupně jeho využití (frekvence odběrů), kondice a výživného stavu. Při standartní situaci t.j. v případě kance 2-letého při frekvenci odběrů na úrovni 1-1,5 za týden je krmná  dávka na úrovni 3 kg krmné směsi KA.